ATMA SERVICES ER SERVICE MED IQ

VI TILBYDER

EJENDOMSSERVICE


Ejendomsservice tilpasset jeres behov


Med os som leverandør af jeres ejendomsservice vil I opleve fleksibilitet og åbenhed, når det kommer til jeres specifikke behov. Vi tilbyder skræddersyet services inden for ejendomsdrift, som dækker over en bred vifte af services:

Derudover tilbyder vi udførelse af lettere handymanopgaver og viceværtservice, hvor I kan få hurtig og professionel hjælp, når det uventede opstår. Som kunde er jeres behov altid i centrum for vores proaktive rådgivning og indsats, og vi udfører alle services med fokus på at skabe optimering i alle dele af jeres forretning.


ERHVERVS RENGØRING


Har I brug for et professionelt rengøringsfirma der vægter rengøring med fokus på bæredygtighed, kvalitet og innovation? Så er Atma Services den rette leverandør af professionel erhvervsrengøring for jer. Vores uddannede medarbejdere varetager alt fra rengøring af erhvervslokaler og kontor til klinikker mm..

Et af de centrale værktøjer i vores erhvervsrengøring er vores kvalitetsstyringssystem, der kan forsikre vores kunder om, at der altid er overensstemmelse mellem jeres behov, forventninger - og vores rengøringsindsats. Ved hjælp af instruktioner, tjeklister, tegninger og metodebeskrivelser sikrer vi også, at al rengøring gøres på den korrekte måde og lever op til vores kvalitetskrav. Det er blot en af vejene til at opnå den bedste kvalitet i vores rengøringsservice.

HVORFOR VÆLGE ATMA SERVICES 

1. Mere tid til jeres kernevirksomhed

Ved at overlade det operative ansvar for dine støttefunktioner til en specialist, frigør du tid og ressourcer, som i stedet kan anvendes til at udvikle din kernevirksomhed og styrke konkurrenceevnen.

2. Dokumenterede omkostningsbesparelser på op til 30 procent

Gennem årene har vi dokumenteret store omkostningsbesparelser for vores kunder. Gennem vores erfaringer og gennemprøvede beregningsmodeller tør vi godt garantere omkostningsbesparelser på op til 30 procent.

3. Øget fleksibilitet

Forskellige markedsklimaer skaber forskellige udfordringer. Atma Services fleksible aftaleløsninger gør, at serviceniveauet og serviceomfanget enkelt kan udvides eller indskrænkes i takt med omverdenens forandringer og kundernes udvikling og behov – nu og fremover.

4. Adgang til specialistviden og metodik

Atma's kunder får adgang til erfaring og spidskompetence inden for mange vigtige serviceområder. Vi har også kvalitetssikrede og effektive arbejdsprocesser og arbejdsmetoder, som understøttes af moderne IT-baserede systemer – 100 % skræddersyet til serviceleverancen.

5. Enkelhed og overblik

Vores organisation og leverance tilpasses hver enkelt kunde, og der findes en dedikeret manager for hver kunde, som er ansvarlig for hele leverancen. Vi tager et stort helhedsansvar for taktiske og operative spørgsmål samt følger løbende op på leverancen på en struktureret måde. Det gør, at vores kunder enkelt kan overvåge leverancen og træffe de strategiske beslutninger.

6. Mere engageret servicepersonale

Atma tilbyder alle sine medarbejdere relevant uddannelse og individuelle udviklingsmuligheder for at garantere en stærk servicekultur. Dette giver vores kunder et mere engageret servicepersonale.